Aktualitātes

Uzzini jaunāko

"Bērnu tiesību aizsardzība" - bezmaksas 40 un 24 stundu kursi

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Latvijas Pašvaldību...

Elektroniskā atskaites forma kursa "Interneta atbildīga un droša lietošana" klausītājiem

Aizpildot zemāk esošo aptauju Jūs iesniegsit atskaiti par novadīto nodarbību. Tad, kad atskaite...

Par mums

Laipni lūgti mācību centrā!

Mācību kursu un semināru organizācija

Viena no plašākajām LPMC darbības jomām ir izglītība joma, jo tikai ar izglītības palīdzību mūsu sabiedrība kļūs labāka, līdz ar to LPMC izstrādā un piedāvā dažādas izglītības programmas ļoti plašai iedzīvotāju auditorijai, katrs var izvēlēties pēc savām interesēm un nepieciešamības. LPMC piedāvā vairāk kā 400 mācību programmas. Mācību ilgums ir dažāds – sākot no vienas dienas semināriem, līdz pat vairāku mēnešu izglītības programmām.

Konsultatīvais darbs

Konsultācijas tiek sniegtas par tām jomām, kuras iedzīvotājiem sniedz pašvaldības un to iestādes. Arī iedzīvotāji var saņemt konsultācijas par saviem interesējošiem jautājumiem vai noskaidrot iespējamos risinājumu ceļus.

Izglītības programmu izstrāde

LPMC regulāri seko līdzi visiem notikumiem  valstī un izstrādā izglītības programmas, kurās sniedz jaunākās atziņas, jaunākās likumdošanas izmaiņas un labāko pieredzi konkrētajā jomā. Lasīt vairāk


Kursu kalendārs

Piesakies uz kursiem
Septembris - 2014
P O T C P S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10
11
12
13 14
15 16
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29 30  
ceturtdiena, 11. septembris 2014
10:00 - Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 24 stundu kurss LIEPĀJĀ. 11.septembrī, 10., 24. oktobrī
Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Latvijas Pašvaldību mācību centrs 2014. gadā organizē BEZMAKSAS 24 STUNDU ZINĀŠANU PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS ...
piektdiena, 12. septembris 2014
ceturtdiena, 18. septembris 2014
piektdiena, 19. septembris 2014
10:00 - Bērna emocionālā audzināšana. 19. septembrī
12 stundu (A) līmeņa programma. Programma "Bērna emocionālā audzināšana" palīdz izprast bērna uzvedību, sniedz ieteikumus, kā labāk saprasties ar bērnu, kā pārvarēt dažādas grūtī...
10:00 - Domes un pastāvīgo komiteju sēžu sagatavošana, protokolu un lēmumu noformēšana. 19. septembrī
Mērķa auditorija: pašvaldības kancelejas un sekretariāta darbinieki.
10:00 - Sociālo darbinieku apmācības par riska novērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. 12. septembrī, turpinājums 19. septembrī
24 stundu kurss. Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 7.4 pants nosaka: Pašvaldības sociālā ...
10:00 - Latviešu valodas mācību stunda 21.gs. sākumskolā – skolēnu mācīšanās motivācijas sekmētāja un izziņas darbības veicinātāja 19. septembrī
A līmeņa 12 stundu mācību programma sākumskolas skolotājiem, saskaņota ar IZM 17.10.2012. Lēmums Nr. - 300.
otrdiena, 23. septembris 2014
10:00 - Pašvaldības rīcība parādnieka maksātnespējas gadījumā. 23. septembrī
Juridisko un fizisko personu maksātnespēja ir kļuvusi par ikdienas realitāti. Katra kreditora, tajā skaitā pašvaldības, interese ir pēc iespējas lielākā apjomā atgūt parādu (par ne...
10:00 - BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA, BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA UN BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA ZINĀŠANU PILNVEIDES MĀCĪBU PROGRAMMA.
24 stundu profesionālās pilnveides kurss. Mērķa auditorija: bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi. 2014. gada 23. septembrī, turpinājums 8.oktobrī un 15.oktobr...
trešdiena, 24. septembris 2014
10:00 - Administratīvo tiesu aktuālā (2013./2014.gada) prakse nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas lietās. 24. septembrī
Semināra ietvaros tiks aplūkota tiesu prakse visdažādākajos jautājumos, kas saistīti ar personu strīdiem par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem nekustamā īpašuma nodokļa lietās....
ceturtdiena, 25. septembris 2014
piektdiena, 26. septembris 2014
10:00 - Uzvedības traucējumi pusaudžu vecumā. Profesionālās saskarsmes specifika darbā ar pusaudžiem. 26. septembrī
12 stundu mācību kurss. A līmeņa programma, saskaņota ar IZM 17.10.2012. Lēmums Nr. – 300.
10:00 - Matemātikas prasmju apguve sešgadīgiem bērniem pirmskolā. 26. septembrī
Mācību kurss pirmsskolas skolotājiem, A līmeņa 12 stundu programma!
10:00 - SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS JEB PR – PAŠVALDĪBAS PUBLICITĀTES NODROŠINĀŠANAI. 26. septembrī
Praktisks seminārs dažādu metožu pielietošanā sabiedrisko attiecību (PR) jomā
10:00 - Pētniecisko prasmju attīstīšana dabas izzināšanā 5-6 gadīgiem bērniem. 26. septembrī
12 stundu mācību kurss, programma saskaņota ar IZM 04.01.2010. Lēmums Nr. – 6. Mērķa auditorija: metodiķi, pirmsskolas pedagogi.
10:00 - Pašvaldības darba vadība un administrēšana. No 26. septembra
Tiek komplektēta mācību grupa akreditētā (Nr. AI 4334) 160 stundu profesionālās pilnveides izglītības programmā. Mērķa auditorija: pašvaldību vadītāji un vietnieki, izpilddirekto...
10:00 - Praktiskas metodes un paņēmieni pirmsskolas vecuma bērnu runas un valodas attīstībai. 26. septembrī
A līmeņa programma. Saskaņota ar IZM 2012.10.17. Lēmuma Nr. 300. Mērķa auditorija: pirmsskolas pedagogi, metodiķi.

Adrese

Būsiet laipni gaidīti

LPMC adrese: Biķernieku iela 4,
Rīga, LV-1039
Tālr.: 67551217

Mobilais tālr.: 29111659
Fakss: 67552252
E-pasts: lpmc@lpmc.lv