Aktualitātes

Uzzini jaunāko

Elektroniskā atskaites forma kursa "Interneta atbildīga un droša lietošana" klausītājiem

Aizpildot zemāk esošo aptauju Jūs iesniegsit atskaiti par novadīto nodarbību. Tad, kad atskaite...

Bezmaksas semināri mācību programmas „Latvijas meža nozares sadarbība ar pašvaldībām” ietvaros

Mērķa auditorija – pašvaldību vadītāji, izpilddirektori, izpilddirektoru vietnieki,...

Par mums

Laipni lūgti mācību centrā!

Mācību kursu un semināru organizācija

Viena no plašākajām LPMC darbības jomām ir izglītība joma, jo tikai ar izglītības palīdzību mūsu sabiedrība kļūs labāka, līdz ar to LPMC izstrādā un piedāvā dažādas izglītības programmas ļoti plašai iedzīvotāju auditorijai, katrs var izvēlēties pēc savām interesēm un nepieciešamības. LPMC piedāvā vairāk kā 400 mācību programmas. Mācību ilgums ir dažāds – sākot no vienas dienas semināriem, līdz pat vairāku mēnešu izglītības programmām.

Konsultatīvais darbs

Konsultācijas tiek sniegtas par tām jomām, kuras iedzīvotājiem sniedz pašvaldības un to iestādes. Arī iedzīvotāji var saņemt konsultācijas par saviem interesējošiem jautājumiem vai noskaidrot iespējamos risinājumu ceļus.

Izglītības programmu izstrāde

LPMC regulāri seko līdzi visiem notikumiem  valstī un izstrādā izglītības programmas, kurās sniedz jaunākās atziņas, jaunākās likumdošanas izmaiņas un labāko pieredzi konkrētajā jomā. Lasīt vairāk


Kursu kalendārs

Piesakies uz kursiem
Aprīlis - 2014
P O T C P S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09
10
11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22
23
24
25
26 27
28
29
30
 
ceturtdiena, 10. aprīlis 2014
10:00 - BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA. 40 stundu mācību kurss. 2014. gada 10., 17. aprīlī, 6. maijā, turpinājums 13. maijā
Mērķa auditorija: ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji, sociālie darbinieki un sociālie rehabilitētāji; bāriņtiesas priekšsēdētāji, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki un bāriņti...
trešdiena, 23. aprīlis 2014
10:00 - Sugu un biotopu aizsardzība, mikroliegumu noteikšana. Meliorācijas sistēmas. Izbraukuma seminārs. 23.aprīlī
Bezmaksas semināri mācību programmas „Latvijas meža nozares sadarbība ar pašvaldībām” ietvaros. Mērķa auditorija – pašvaldību vadītāji, izpilddirektori, izpilddirektoru vietnieki, ...
10:00 - Spēles un rotaļas sarīkojumos. 23. aprīlī
Seminārs sarīkojumu vadītājiem!
10:00 - Administratīvo tiesu aktuālā (2012./2013.gada) prakse nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas lietās. 23. aprīlī
Semināra ietvaros tiks aplūkota tiesu prakse visdažādākajos jautājumos, kas saistīti ar personu strīdiem par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem nekustamā īpašuma nodokļa lietās....
10:00 - Pašvaldības rīcība parādnieka maksātnespējas gadījumā. 23.aprīlī
Juridisko un fizisko personu maksātnespēja ir kļuvusi par ikdienas realitāti. Katra kreditora, tajā skaitā pašvaldības, interese ir pēc iespējas lielākā apjomā atgūt parādu (par ne...
10:00 - Izglītības iestādes saimnieciskā darba organizācija un vadība. 23. aprīlī
Mērķa auditorija: izglītības iestāžu vadītāju vietnieki saimnieciskā darbā.
ceturtdiena, 24. aprīlis 2014
10:00 - Sabalansēto ēdienkaršu sastādīšana izglītības iestādēs un sociālās aprūpes centros. 24.aprīlī
Mērķauditorija: izglītības iestāžu un SAC ēdnīcu vadītāji, atbildīgās personas par ēdināšanas organizāciju, medmāsas, pavāri, izglītības iestāžu mācībspēki, kas gatavo speciālistus...
10:00 - Meža resursu izmantošanas uzraudzība, uguns apsardzība, latvāņa apkarošanas metodes un kokmateriālu uzraudzības un kontroles organizēšana. 24.aprīlī
Bezmaksas semināri mācību programmas „Latvijas meža nozares sadarbība ar pašvaldībām” ietvaros. Mērķa auditorija – pašvaldību vadītāji, izpilddirektori, izpilddirektoru vietnieki, ...
10:00 - NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA AKTUĀLIE JAUTĀJUMI. 24.aprīlī
Mērķa auditorija: novadu nekustamā īpašumu nodaļu vadītāji un speciālisti.
piektdiena, 25. aprīlis 2014
10:00 - Bērna emocionālā audzināšana. 11. aprīlī, turpinājums 25. aprīlī
24 stundu (A) līmeņa programma. Programma "Bērna emocionālā audzināšana" palīdz izprast bērna uzvedību, sniedz ieteikumus, kā labāk saprasties ar bērnu, kā pārvarēt dažādas grūtī...
10:00 - Dokumentu pārvaldības organizēšana un dokumentu noformēšana. 25. aprīlī
Mērķa auditorija: iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki.
10:00 - Līdzatkarība. Atbalsta grupas pieaugušajiem un bērniem. 25. aprīlī
Semināra mērķis – Semināra ietvaros dalībniekiem būs iespēja padziļināt izpratni par līdzatkarību, attīstīt prasmes un iemaņas, kuras izmantot tālākā darbā individuāli vai grupā ar...
14:00 - Interneta atbildīga un droša lietošana. 25.aprīlī
BEZMAKSAS MĀCĪBAS! „INTERNETA ATBILDĪGA UN DROŠA LIETOŠANA”. Mācību programma (A līmenis, 12 stundas) saskaņota ar IZM
otrdiena, 29. aprīlis 2014
10:00 - Nepilngadīgo pratināšanas tiesiskie aspekti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 152. pantu. Speciālistu loma nepilngadīgo pratināšanā. 29. aprīlī
Mērķa auditorija: policijas darbinieki, psihologi, sociālie pedagogi, bāriņtiesu un sociālie darbinieki.
10:00 - Supervīzijas cikls sociālajiem darbiniekiem. No 25.februāra
Ja vēlaties saņemt atbalstu, veicot savus darba pienākumus un profesionāli pilnveidoties visefektīvākajā profesionālās attīstības veicinošā formā, tad piedāvājam apmeklēt 6 reižu s...
trešdiena, 30. aprīlis 2014
10:00 - Bērnu psiholoģiskās attīstības vajadzības. 30. aprīlī
Mērķauditorija: Bāriņtiesas locekļi, to palīgi, sociālie darbinieki, pedagogi un citi interesenti.

Adrese

Būsiet laipni gaidīti

LPMC adrese: Biķernieku iela 4,
Rīga, LV-1039
Tālr.: 67551217

Mobilais tālr.: 29111659
Fakss: 67552252
E-pasts: lpmc@lpmc.lv