Aktualitātes

Uzzini jaunāko

"Bērnu tiesību aizsardzība" - bezmaksas 40 un 24 stundu kursi

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Latvijas Pašvaldību...

Elektroniskā atskaites forma kursa "Interneta atbildīga un droša lietošana" klausītājiem

Aizpildot zemāk esošo aptauju Jūs iesniegsit atskaiti par novadīto nodarbību. Tad, kad atskaite...

Par mums

Laipni lūgti mācību centrā!

Mācību kursu un semināru organizācija

Viena no plašākajām LPMC darbības jomām ir izglītība joma, jo tikai ar izglītības palīdzību mūsu sabiedrība kļūs labāka, līdz ar to LPMC izstrādā un piedāvā dažādas izglītības programmas ļoti plašai iedzīvotāju auditorijai, katrs var izvēlēties pēc savām interesēm un nepieciešamības. LPMC piedāvā vairāk kā 400 mācību programmas. Mācību ilgums ir dažāds – sākot no vienas dienas semināriem, līdz pat vairāku mēnešu izglītības programmām.

Konsultatīvais darbs

Konsultācijas tiek sniegtas par tām jomām, kuras iedzīvotājiem sniedz pašvaldības un to iestādes. Arī iedzīvotāji var saņemt konsultācijas par saviem interesējošiem jautājumiem vai noskaidrot iespējamos risinājumu ceļus.

Izglītības programmu izstrāde

LPMC regulāri seko līdzi visiem notikumiem  valstī un izstrādā izglītības programmas, kurās sniedz jaunākās atziņas, jaunākās likumdošanas izmaiņas un labāko pieredzi konkrētajā jomā. Lasīt vairāk


Kursu kalendārs

Piesakies uz kursiem
Oktobris - 2014
P O T C P S S
 
01
02
03
04 05
06
07
08
09
10
11 12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
31
 
trešdiena, 01. oktobris 2014
10:00 - Bezmaksas radošās darbnīcas skolotājiem KONFLIKTU RISINĀŠANA SKOLĀ. 1., 9. un 15. oktobrī
Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Latvijas Pašvaldību mācību centrs 2014. gadā organizē. Bezmaksas radošās darbnīcas pedagogiem (30 akadēmi...
ceturtdiena, 02. oktobris 2014
10:00 - Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 40 stundu kurss. 2., 10. un 14.oktobris, 3. novembris
GRUPA NOKOMPLEKTĒTA, PIETEIKUMI NETIEK PIEŅEMTI! Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Latvijas Pašvaldību mācību centrs 2014. gadā organizē B...
piektdiena, 03. oktobris 2014
otrdiena, 07. oktobris 2014
10:00 - Bezmaksas radošās darbnīcas skolotājiem KONFLIKTU RISINĀŠANA SKOLĀ. 7.oktobrī, 6. un 14.novembrī
Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Latvijas Pašvaldību mācību centrs 2014. gadā organizē. Bezmaksas radošās darbnīcas pedagogiem (30 akadēmi...
10:00 - Supervīzijas cikls sociālajiem darbiniekiem. No 25.februāra-7. oktobra
Ja vēlaties saņemt atbalstu, veicot savus darba pienākumus un profesionāli pilnveidoties visefektīvākajā profesionālās attīstības veicinošā formā, tad piedāvājam apmeklēt 6 reižu s...
trešdiena, 08. oktobris 2014
10:00 - BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA, BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA UN BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA ZINĀŠANU PILNVEIDES MĀCĪBU PROGRAMMA.
24 stundu profesionālās pilnveides kurss. Mērķa auditorija: bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi. 2014. gada 23. septembrī, turpinājums 8.oktobrī un 15.oktobr...
ceturtdiena, 09. oktobris 2014
10:00 - SADARBĪBA AR BĒRNU VECĀKIEM PIRMSSKOLĀ. 9. oktobrī.
12 stundu programma, saskaņota ar IZM. Mērķa auditorija: pirmsskolas pedagogi.
10:00 - Integrēta mācību un audzināšanas procesa priekšrocības un realizācija pirmsskolas izglītībā. 9.oktobrī
12 stundu mācību kursa programma saskaņota ar IZM . Mērķa auditorija: pirmsskolas metodiķi, pedagogi.
piektdiena, 10. oktobris 2014
10:00 - Novērtēšana mūsdienīgā organizācijā. 10. oktobrī
Semināra mērķis – veidot izpratni par darbinieku novērtēšanas dažādajiem aspektiem (formālā, neformālā novērtēšana), sniegt informāciju un praktiskas iemaņas dažādu metožu pielieto...
10:00 - Sabalansēto ēdienkaršu sastādīšana izglītības iestādēs un sociālās aprūpes centros. 10. oktobrī
Mērķauditorija: izglītības iestāžu un SAC ēdnīcu vadītāji, atbildīgās personas par ēdināšanas organizāciju, medmāsas, pavāri, izglītības iestāžu mācībspēki, kas gatavo speciālistus...
10:00 - MEDIĀCIJA KĀ POZITĪVA KONFLIKTU RISINĀŠANAS METODE. 10. un 15.oktobris
Mācību kurss – praktikums! Mediācija ir konfliktu risināšanas process, kas ir papildinājums un alternatīva tiesas procesam, un ieņem arvien svarīgāku lomu dažāda veida domstarpību ...
10:00 - Dokumentu pārvaldības organizēšana un dokumentu noformēšana. 10. oktobrī
Mērķa auditorija: iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki.
pirmdiena, 13. oktobris 2014
10:00 - Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 40 stundu kurss. 13.oktobris, 6., 14. un 28.novembris
GRUPA NOKOMPLEKTĒTA, PIETEIKUMI NETIEK PIEŅEMTI! Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Latvijas Pašvaldību mācību centrs 2014. gadā organizē B...
ceturtdiena, 16. oktobris 2014
10:00 - Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 40 stundu kurss. 16.oktobris, 10., 24.,novembris un 5.decembris
GRUPA NOKOMPLEKTĒTA, PIETEIKUMI NETIEK PIEŅEMTI! Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Latvijas Pašvaldību mācību centrs 2014. gadā organizē B...
10:00 - Matemātikas prasmju apguve sešgadīgiem bērniem pirmskolā. 16. oktobrī
Mācību kurss pirmsskolas skolotājiem, A līmeņa 12 stundu programma!
piektdiena, 17. oktobris 2014
10:00 - Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 24 stundu kurss. 17. oktobrī, 20. novembrī un 2. decembrī
Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Latvijas Pašvaldību mācību centrs 2014. gadā organizē BEZMAKSAS 24 STUNDU ZINĀŠANU PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS ...
10:00 - Domes un pastāvīgo komiteju sēžu sagatavošana, protokolu un lēmumu noformēšana. 17. oktobrī
Mērķa auditorija: pašvaldības kancelejas un sekretariāta darbinieki.
10:00 - Darbs ar bērniem, kuriem ir uzvedības grūtības. Pozitīvā disciplinēšana. 17. oktobrī
A līmeņa programma, saskaņota ar IZM 04.06.2010. Saskaņojuma Nr. – 162. Mērķa auditorija: pedagogi.
10:00 - Metodiskā darba vadīšana un pārraudzība. 17. oktobrī
12 stundu mācību kurss direktora vietniekiem izglītības jomā, izglītības darba metodiķiem. Programma saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju: 17.10.2012., lēmums Nr. – 300....
otrdiena, 21. oktobris 2014
10:00 - NĪN ADMINISTRĒŠANAS UN PIEDZIŅAS AKTUĀLIE JAUTĀJUMI. 21.oktobrī
Mērķa auditorija: novadu nekustamā īpašumu nodaļu vadītāji un speciālisti.
trešdiena, 22. oktobris 2014
10:00 - Administratīvo tiesu aktuālā (2013./2014.gada) prakse nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas lietās. 22. oktobrī
Semināra ietvaros tiks aplūkota tiesu prakse visdažādākajos jautājumos, kas saistīti ar personu strīdiem par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem nekustamā īpašuma nodokļa lietās....
10:00 - Izglītības iestādes administratīvā un finansiāli – saimnieciskā vadība. 22. oktobrī
Mērķa auditorija: izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki saimnieciskā darbā un lietveži.
ceturtdiena, 23. oktobris 2014
piektdiena, 24. oktobris 2014
10:00 - Bērnu lasītprasmes apguves veicināšana rotaļnodarbībās pirmsskolā. 24. oktobrī
A līmeņa (12 stundu) programma. Mērķa auditorija: logopēdi, speciālās izglītības skolotāji, pirmsskolas un sākumskolas skolotāji.
10:00 - MATEMĀTISKO PRIEKŠSTATU VEIDOŠANA PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM. 24. oktobrī
12 stundu mācību kurss pirmsskolas skolotājiem. A līmeņa programma, saskaņota ar IZM 26.10.2012. Saskaņojuma Nr. – 305.
otrdiena, 28. oktobris 2014
10:00 - Integrēts ētikas un sociālo zinību saturs mācību stundās 1.- 3. klasēs. 28. oktobrī
Mācību kurss sākumskolas skolotājiem! A līmeņa 12 stundu programma, saskaņota ar IZM 26.10.2012. Saskaņojuma Nr. – 305.
trešdiena, 29. oktobris 2014
piektdiena, 31. oktobris 2014
10:00 - Uzvedības traucējumi pusaudžu vecumā. Profesionālās saskarsmes specifika darbā ar pusaudžiem. 31. oktobrī
12 stundu mācību kurss. A līmeņa programma, saskaņota ar IZM 17.10.2012. Lēmums Nr. – 300.

Adrese

Būsiet laipni gaidīti

LPMC adrese: Biķernieku iela 4,
Rīga, LV-1039
Tālr.: 67551217

Mobilais tālr.: 29111659
Fakss: 67552252
E-pasts: lpmc@lpmc.lv